Thank you for submitting the form. निवेदन शुल्क Zelle बाट मा samataglobalsenate@gmail.com email address मा  अथवा Bank Check मार्फत 2 Doonan Street, Medford, MA 02155, USA मा पठाउनुहोला | सो समेत प्राप्त भएपछि शिक्षाप्रेमीहरुको स्वतंत्र समितिले यहाँको निवेदन स्विकृत गर्नेछ।

Once we review information and payment, your profile will be added in our website.

Sorry, no submission receipt found, Please check your receipt URL